Voorbereidend Hoger Muziekonderwijs

Welkom op de website van de Ferwerda Academie

De Ferwerda Academie, gevestigd in Drachten is opgericht in 2005 door Rein Albert Ferwerda. Ze is de voortzetting van de talentenklas zoals deze tot 2004 functioneerde op het "Centrum voor de Kunsten Meldij".

Ferwerda was hier meer dan 30 jaar docent en vervolgde dat docentschap in een eigen Academie met individueel gericht onderwijs. 

De Academie stelt zich ten doel jonge talenten in de klassieke muziek op te leiden tot inzicht en vaardigheden in de Algemene Vakken. Daarbij staan ontwikkeling en vorming van het ritmische, melodische en harmonische voorstellingsvermogen centraal. De nagestreefde niveaus sluiten maatloos aan bij de toelatingseisen van de Nederlandse conservatoria voor muziekonderwijs (in het geval een leerling toelating wil).

Het volgen van onderwijs aan de Academie is gekoppeld aan instrumentale vorming of zang dat wordt verzorgd door deskundige docenten die zijn gespecialiseerd in het werken met jonge talenten. Het zijn vaak deze docenten die voordacht doen tot toelating tot de Academie. Toelating vindt plaats na toetsing van geschiktheid tot het Algemene Vakken onderwijs waarbij geen specifieke kennis, inzicht of vaardigheid is vereist. Aanmelden via formulier.

Een vast onderdeel van het onderwijs vormt de zogenoemde correpetitie. Dit is de piano-begeleiding verzorgd door Ferwerda bij het repertoire dat gestudeerd wordt onder leiding van de instrumentale of vakdocent. Ook bij dit vak-onderdeel speelt de ontwikkeling en vorming van het voorstellingsvermogen een belangrijke rol.

Naast het onderwijs zoals hier aangegeven behoren deelname aan concoursen en het actief participeren bij concerten (vaak gegeven op uitnodiging) tot de activiteiten. In dit verband vindt stimulering plaats tot het musiceren in ensemble-vorm.

Het door Rein Albert Ferwerda te geven onderwijs, in overleg, wekelijks of twee-wekelijks gegeven. De lesduur is ook in overleg en mede afhankelijk van leeftijd. Het cursusgeld is vastgesteld (bij wekelijkse les) op € 25,00. Extra lessen zijn hier bij inbegrepen.

Los van het reguliere onderwijs bestaat de mogelijkheid voor instrumentale/vocale docenten een beroep te doen op Ferwerda als begeleider van leerlingen (niet zijnde leerlingen van de Academie) bij deelname aan concoursen. Al meer dan 30 jaar is hij één van de vaste begeleiders van het blazersconcours "De Klank en de Slach fan Fryslân" en neemt deel als begeleider bij o.a. het Prinses Christina Concours.Ferwerda Academie Drachten 📞0512512252 / 0616048121    info@ferwerda-academie.nl