Voorbereidend Hoger Muziekonderwijs
5 april 2016 
Lawei Drachten - Besloten concert - Biningsdei
Eline van der Veen - piano
Nynke Dijkstra - Klarinet

8 april 2016

Philips Drachten - aanvang 20.00 (zaal geopend vanaf 19.15 uur)

Benefiet concert door Rotaryclub Drachten: De Ferwerda Academie speelt tijdens dit concert waar geld wordt ingezameld voor een kraamkliniek in Ghana. Meer informatie en kaarten: www.rotary.nl/drachten


24 april 2016

Kruiskerk te Bergum - aanvang 16.00 uur
Annemijn van Dijk - viool
Michelle Brunt - viool
Marlinda Wenselaar - fluit
Nynke Dijkstra - klarinet
Reinder Boomsma - hoorn

28 mei 2016
Klank van Fryslan

Meerdere leerlingen van de Ferwerda Academie zullen deelnemen aan dit concours in 'de Schakel' te LeeuwardenGEWEEST
24 april 2016

Kruiskerk te Bergum - aanvang 16.00 uur
Annemijn van Dijk - viool
Michelle Brunt - viool
Marlinda Wenselaar - fluit
Nynke Dijkstra - klarinet
Reinder Boomsma - hoorn

8 april 2016

Philips Drachten - aanvang 20.00 (zaal geopend vanaf 19.15 uur)

Benefiet concert door Rotaryclub Drachten: De Ferwerda Academie speelt tijdens dit concert waar geld wordt ingezameld voor een kraamkliniek in Ghana. Meer informatie en kaarten: www.rotary.nl/drachten


5 april 2016
Lawei Drachten - Besloten concert - Biningsdei
Eline van der Veen - piano
Nynke Dijkstra - Klarinet

28 februari 2016

Fries Museum Leeuwarden - Vrij toegankelijk -


14 februari - Diergaarde Blijdorp, 'De Muziekwedstrijd'

Nynke Dijkstra, klarinet wint de eerste prijs tijdens de eerste finale van 'De Muziekwedstrijd' van het Prinses Christina Concours.


5 en 6 februari

Meerdere leerlingen van de Ferwerda Academie nemen deel aan het regionale concours in Groningen van het Prinses Christina Concours

Dineke Krol won een derde prijs in de regionale finale en Chris Nicolai ontving een eervolle vermelding van de jury.


28 januari 2016

WOLKOM, Provinciehuis Leeuwarden - Vrij toegankelijk -

Aanvang 16.00 uur

Nynke Dijkstra

Marlinda Wenselaar

Welmoed Poelstra

Miguel Teuling


22 januari 2016

Grote Kerk Drachten - Feestelijke heropening -

Annemijn van Dijk

Marlinda Wenselaar

Nynke Dijkstra

Jan Krol


18 december

Doopsgezinde kerk Drachten - Besloten -  Lions club Drachten

Sara Tjeerdsma

Bente van der Brug

Annemijn van Dijk

Marlinda Wenselaar

Jan Krol


13 december

Kerstconcert Fermanje Drachten

Doopsgezinde kerk

Sara Tjeerdsma

Bente van der Brug

Annemijn van Dijk

Marlinda Wenselaar

Jan Krol


18 december

Lions Club - Besloten - Doopsgezinde kerk te Drachten

Bente van der Brug

Michelle Brunt

Marlinda Wenselaar

Jan Krol11 oktober

Balk 'it Breahûs. Open podium

Jan Krol

Marlinda Wenselaar

Michelle Brunt

28 en 29 maart Prinses Christina Concours

Traditiegetrouw spelen er ook weer leerlingen op het Prinses Christina Concours te Groningen.


27 februari Lunchconcert in de Harmonie te Leeuwarden

Tijdens het lunchconcert van februari in de Harmonie zal een aantal leerlingen van de Ferwerda Academie spelen in de gratis toegankelijke en serie in de foyer van de Harmonie. Het concert begint om 12.30 uur.

Nynke Dijkstra, klarinet

Eline van der Veen, piano

Jan Krol, hoorn


22 februari Fries Museum te Leeuwarden

Op deze zondag zal een aantal leerlingen van de Ferwerda Academie spelen in de gratis toegankelijke serie van het Fries Museum te Leeuwarden.  Het concert begint om 16.00 uur.


23 januari Grote Kerk te Drachten

Ten gunste van de renovatie van de Grote Kerk speelt een drietal leerlingen tijdens het benefietconcert op 23 januari in de Grote Kerk te Drachten. Het concert begint om 20.00 uur.

Nynke Dijkstra, klarinet

Annemijn van Dijk, viool

Marlinda Wenselaar, fluit


18 januari Spylder te Warns

Met de volgende leerlingen komen wij in het mooi omgebouwde kerkje een concert verzorgen dat om 15.00 uur begint. 

Welmoed Poelstra, piano

Reinder Boomsma, hoorn

Annemijn van Dijk, viool

Marlinda Wenselaar, fluit11 januari Doopsgezinde kerk te Leeuwarden

Met twee leerlingen nemen wij deel aan het nieuwjaars/benefietconcert van Fier Fryslân. Het concert begint om 15.00 en de kaarten zijn op locatie vanaf 14.30 te verkrijgbaar.

Welmoed Poelstra, piano 

Primo Ish-Hurwitz

 

 

4 januari Doopsgezinde Vermaning te Drachten

Dit wordt een bijzonder concert met trompettist en een oud-leerling Saleem Khan. Samen met Rein Albert Ferwerda zullen ze een divers programma ten gehore brengen. Het concert begint om 16.00 uur.

 

 

14 december Fermanje Kerstconcert Drachten, Doopsgezinde Vermaning 

Zoals iedere kerst, zullen wij ook dit jaar weer spelen in 'onze' Vermaning. 

Medewerking met in ieder geval:

Sarah Tjeerdsma, piano

Welmoed Poelstra, piano

Annemijn van Dijk, viool

Marlinda Wenselaar, fluit


9 november Kollum, Maartenskerk

Traditiegetrouw spelen wij ook dit seizoen weer in deze overweldigende ruimte. 

Met medewerking van onder andere:

Annemijn van Dijk, viool

Marlinda Wenselaar, fluit

Reinder Boomsma, hoorn


26 oktober 2014 Balk, Breahûs

Als onderdeel van een open podium zijn wij gevraagd om dit concert met drie talenten af te sluiten. 

Miguel Teuling, piano

Primo Ish-Hurwitz, trompet

Nynke Dijkstra, klarinet 


12 oktober 2014  Sint Jacobiparochie Groate Kerk

Met de volgende leerlingen komen wij in de prachtige Groate Kerk een concert verzorgen dat om 15.30 uur aanvangt. 

Welmoed Poelstra, piano

Eline van der Veen, piano

Annemijn van Dijk, viool

Marlinda Wenselaar, fluit


21 juni 2014 Vlieland Protestantse Kerk

De Ferwerda Academie zal te beluisteren zijn in de prachtige serie ‘Concerten bij Kaarslicht’ op Vlieland. Welke talenten de Ferwerda Academie meeneemt is nog niet bekend, maar dat zal enkele weken voor het concert hier te vinden zijn. Kijk voor meer informatie over dit concert en deze  serie op http://www.protestantsegemeentevlieland.nl/concerten-bij-kaarslicht/introductie-concert-bij-kaars.html?Itemid=29

 

28 februari 2014 Harmonie te Leeuwarden

De Ferwerda Academie zal tijdens de succesvolle serie lunchconcerten spelen in de Harmonie te leeuwarden. Welke talenten hieraan meewerken is nog niet bekend. Dit zal enkele weken voor het concert bekend gemaakt worden. De lunchconcerten beginnen om 12.30 uur en zijn gratis toegankelijk. Kijk voor meer informatie op http://www.harmonie.nl/voorstellingen/1087//Lunchconcert_4/

 

18 januari 2014 Nieuwjaarsconcert Vitens te Leeuwarden Post Plaza

Tijdens het nieuwjaarsconcert van Vitens in Post Plaza speelt Welmoed Poelstra namens de Ferwerda Academie. Dit concert wordt gegeven door de docent Frans Douwe Slot en onder andere twee oud-leerlingen van de Ferwerda Academie (Rudmer de Vries en Rommert Matthijs Groenhof). Dit concert is besloten.

 

20 december 2013 Witte Huis te Olterterp

Drie talenten van de Ferwerda Academie zullen op vrijdagavond 20 december voor de Senioren Commerciële Club Friesland. Marlinda Wenselaar, Jantina Reijenga en Annemijn van Dijk zullen de muzikale bijdrage leveren samen met Rein Albert Ferwerda en Frans Douwe Slot. Dit concert is besloten.

 

15 december 2013 Kerstconcert in de Doopsgezinde kerk te Drachten

Op zondagmiddag 15 december spelen Rein Albert Ferwerda en Frans Douwe Slot samen en samen met leerlingen en zelfs familie van de leerlingen van de Ferwerda Academie tijdens een bijzonder kerstconcert. Meer informatie volgt!

 

10 november 2013 Muziek aan de Luts te Balk

Jantina Reijenga en Marlinda Wenselaar spelen namens de Ferwerda Academie met Rein Albert Ferwerda tijdens het Open Podium in het Breahûs te Balk. Kijk voor meer informatie over dit concert op www.muziekaandeluts.nl

 

6 oktober 2013 Rabobankconcert te Drachten

Een grote delegatie talenten van de Ferwerda Academie speelt tijdens dit concert in het Rabobankgebouw te Drachten. Samen met de docenten Rein Albert Ferwerda en Frans Douwe Slot en het strijkersensemble onder leiding van Arjen Beintema spelen ze muziek van Barok tot hedendaagse muziek. Dit concert is besloten.

 

14 september 2013 Open Monumentendag Doopsgezinde kerk te Drachten

Tijdens deze bijzondere Open Monumentendagen spelen twee Ferwerda Academie talenten in de Doopsgezinde kerk te Drachten. Samen met de docenten Rein Albert Ferwerda en Frans Douwe Slot.

 

10 februari 2013 Maartenskerk te Kollum

Talenten van de Ferwerda Academie spelen op zondag middag in de Maartenskerk te Kollum. Kijk voor meer informatie op http://www.maartenskerkconcerten.nl

 

 

 

Ferwerda-Academie     pianist@fransdouweslot.com l info@ferwerda-academie.nl