Voorbereidend Hoger Muziekonderwijs

Welkom op de website van de Ferwerda Academie

De Ferwerda Academie is in 2005 te Drachten opgericht door Rein Albert Ferwerda als voortzetting en uitbreiding van de Jong Talentenklas van het centrum voor de kunsten Meldij te Drachten. Vanaf 1972 was Ferwerda van deze klas docent en vormgever. Het individueel gericht onderwijs van de Academie kenmerkt zich door een samenhangend geheel van algemene vakken zodanig inhoudelijk te verbinden met het hoofdvak dat deze vakken door de leerling als noodzakelijk en betekenisvol wordt ervaren.

Opvallend veel leerlingen vinden mede op basis van dit onderwijs hun weg naar de toelating tot muziekvakonderwijs in Nederland en daarbuiten. Naast deze talentenklas, met onderwijs mede gericht op mogelijke toelating tot muziekvakonderwijs, kent de Academie een piano-opleiding voor goed gemotiveerde beginnende en gevorderde leerlingen zonder koppeling aan doorstroming muziekvakonderwijs. Ook dit onderwijs kenmerkt zich door een samenhangend geheel van Algemene Vakken.

Het onderwijs aan de academie wordt gegeven door Rein Albert Ferwerda en Frans Douwe Slot, is individueel gericht en bestaat uit één of meerdere lessen per week. De lesplaatsen zijn Drachten, Heerenveen en Stiens. 

Daarnaast is Oeds Jongsma verbonden aan de academie als adviseur.

Het is Ferwerda's wens om geleidelijk terug te treden als docent en Frans Douwe Slot de Ferwerda Academie in zijn geheel over te laten nemen. Ferwerda blijft inhoudelijk als adviseur aan de academie verbonden. 


Ferwerda-Academie     pianist@fransdouweslot.com l info@ferwerda-academie.nl